ندا مهدیوند 76 روز پیش
بازدید 256 بدون دیدگاه

شیوه ی زندگی اشخاص موفق

امروزه میان برخی از افراد فاصله های طبقاتی ایجاد شده است، به ویژه میان جوانان جامعه. هنگامی که در یک جامعه تعداد بسیاری از افراد را جوانان تشکیل میدهند، میان آنها رقابت چشم گیری به وجود می آید. از این رو، افراد در طبقات پایین تر، تلاش بسیاری مینمایند که، خود را به اشخاص موفق، نزدیک نمایند. شما دوستان نیز در صورتی که تمایل دارید، خود را به اشخاص موفق نزدیک نمایید. از همان ابتدای مسیر لازم است، شیوه ی زندگی اشخاص موفق را در پیش گیرید. ما نیز امروز را در لوکسیون به همین موضوع اختصاص داده ایم. لطفاً در ادامه ی متن ما را همراهی کنید.

((شیوه ی زندگی اشخاص موفق))

اصلاً معنای موفق چه میباشد؟

چرا که شیوه ی تعریف موفقیت از دیدگاه فردی به فرد دیگر گوناگون میباشد. از سویی نیز دانشمندها تعاریفی را از موفقیت به عمل آورده اند که قابل ستایش است. در میان هر یک از خانواده ها تعریفی خاص از موفقیت ارائه گردیده است که از بزرگ ترهای خانواده به کوچک ترهای خانواده انتقال مییابد.
از منظر بسیاری از اشخاص فردی موفق است که، به تمامی امیال و خواسته های خود دست یابد. امّا آیا موفقیت و موفق بودن به همین معناست؟ به همین معنا که در صورتی که شما به هر آنچه که میخواهید دست یابید، موفق هستید؟
شخصی به نام، آلفرد اوستن در ارتباط با موفقیت چنین بیان میدارد:


(اطمینان و آرامش، بهترین موفقیت است.)
موفقیت بنا بر تعریف ارائه شده در قسمت فوق، امری میباشد معنوی و درونی.
به عبارتی دست یابی به آرامش در طول زندگی از جمله کارهایی میباشد که افراد موفق به آن مشغول هستند.

موفقیت در جامعه و جایگاه آن میان مردم:

جایگاه موفقیت میان افراد جامعه این گونه است:
• موفقیت امری است شانسی.
• موفقیت امری میباشد درونی.
• موفقیت امری است اکتسابی.
گاه ممکن است افراد در سطوح متوسط، حسرت زندگی افراد ثروتمند را بخورند. به گونه ای، آنها چنین تصور مینمایند، ثروت و ثروتمند شدن میان آنها امری میباشد ذاتی.


ولی توجه کنید؛
به افراد موفق توجه کنید، آنها با تلاش و کوشش و نیز، دستیابی به موفقیت این امر را به ما اثبات مینمایند که موفقیت امری است اکتسابی. چرا که به آن در طول زمان دست پیدا میکنند.
این امر است که موجب ایجاد تفاوت میان شیوه ی زندگی اشخاص موفق و افراد ناموفق میشود.
یک روز بنشینید و موفقیت را برای خود طی یک جمله تعریف نمایید.
ممکن است برای یک شاعر موفقیت در سرودن یک شعر خلاصه شود و با آن نیز به خوشحالی بسیار بزرگی دست یابد. چه چیز شما را خشنود مینماید؟
بنابراین درست است که موفقیت دارای یک تعریف خاصی نمیباشد، ولی بهتر است به شما چنین بگوییم؛
موفقیت عبارت است از؛
• کاری دشوار.
• اختیار و اراده.
• ایستادگی.
• دست یابی به امیال و آرزوها.

شیوه ی زندگی افراد موفق!

چه بگوییم! بهتر است بدانید اشخاص موفق چندان به امور خاصی مشغول نمیباشند!
بهتر است بگوییم که افراد موفق، تنها کارهایی که افراد ناموفق انجام نداده اند را به خوبی و در جایگاه خود انجام داده اند. از این جهت میتوانیم چنین بیان داریم که، اشخاص موفق با انجام کارهای معین به نتایج معین دست یافته اند. تنها ویژگی بارز افراد موفق این است که؛
آنها میدانند چه اقداماتی را باید انجام دهند.
آنها به این امر آگاه هستند که، چگونه لازم است پله های ترقی را طی نمایند! دوست دارند به چه جایگاهی دست یابند! و در نهایت رسیدن به هدف خود را امری امکان پذیر تلقی میکنند.


از این جهت بهتر است همگی ما؛
• نگرش مثبتی به زندگی خود داشته باشیم.
• پذیرای تغییر باشیم.
• کار زیادی در طول روز انجام دهیم.
• سطح فرا گیری علم را در خود افزایش دهیم.
• از شکست نهراسیم.
• مدام شکایت نکنیم و جویای راه حل مناسبی باشیم.
• فن بیان خود را به جهت بیان عقاید خود قوّت ببخشیم.
• با دیگران دارای رابطه ای گسترده باشیم.
• با دیگران تبادل اطلاعات کنیم.
• از آنچه در ذهن خود میپروریم، یک لیست تهیه کنیم.
• دیگران را در مقابل کارهای ناشایست در برابر ما ببخشیم.
• به همه چیز در طول روز به عنوان یک معامله ی سودمند نگاه نکنیم.
• موفقیت دیگران هم مانند موفقیت خودمان برای ما ارزشمند باشد.
• کارهای خود را به دلیل موفقیت خود پیش بریم نه دستیابی به مقام بالاتر.

بهتر است کمی به خلق و خوی اشخاص موفق بپردازیم، خوشحال میشویم در متن مقاله ی بعد خود پذیرای شما عزیزان باشیم.

خلق-و-خوی-اشخاص-موفق

شیوه ی زندگی اشخاص ناموفق:

با توجه به آنچه که در قسمت بالا بیان کردیم، از شما دوستان چه پنهان. در یک جمله میتوان چنین بیان نمود که اشخاص ناموفق کارهای اشخاص موفق را انجام نمیدهند. به عبارتی برای خود هدف معین نمیکنند. به هر جهت میروند.
بهتر است بدانید که اشخاص ناموفق نیز هم مانند اشخاص موفق توقع دارند به موفقیت دست یابند ولی چگونه؟ بی برنامه! بدون هدف! مگر میشود!
توجه کنید، ما نیز بعضی از عواملی که باعث موفق نشدن این افراد میشود را برای شما بازگو میکنیم.
• بی انگیزه بودن.
• اراده نداشتن.
• بدون هدف در مسیر زندگی حرکت کردن.
• توجه نداشتن به علایق خود در طول زندگی.
• ازدواج با فردی که به او علاقه ندارند.
• دعوای پی در پی در محیط خانواده.
• و… .


در کل میتوان چنین گفت که اشخاص ناموفق، خود را نمیشناسند. پس چگونه میتوانند در مسیر موفقیت یک قدم پس از دیگری بردارند.؟

افراد ناموفق از انجام موارد زیر بپرهیزید:

• قدم در مسیر یاد گیری گذارید.
• ابتداً، توقع خود را از آنچه که تمایل دارید به آن دست یابید، معین کنید.
• مشاهده کردن تلویزیون را محدود کنید.
• از واقعیت استقبال کنید.
• برای خود یک برنامه تنظیم کنید.
• همه ی کارها در طول روز نباید برای شما دارای سود باشد.
• طلبکار؟ چرا؟ طلبکار نباشید.
• همه ی انسان ها به همه چیز آگاه نیستند.
• شانس در زندگی جایگاه ندارد.
• پست و مقام و جایگاه در زندگیتان چندان مهم نباشد.

به شیوه ی زندگی اشخاص موفق توجه کنید:

اگر از تمامی انسان ها جویا شوید، قطعاً همگان تمایل خواهند داشت موفق شوند. ولی چگونه؟ صد البته لازم است تلاش واقعی شود.
اکنون در همان جایگاه که قرار دارید. لطفاً با نگرش باز به اطرافیان خود بنگرید! افراد موفق را پیدا کنید. با آنها دمخور شوید. صحبت کنید. از علم و دانایی های آنها جویا شوید. چه ایراد دارد. قطعاً شما میتوانید از طریق کسب اطلاعات بیشتر پله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی کنید.
خود را بشناسید، اجازه دهید خودشناسی هم مانند یک فانوس مسیر را برای شما بگشاید.
شما زمانی که قدم های اوّلیه را با علم و آگاهی فراوان طی کنید، درون چاله ای نخواهید افتاد.
چنانچه شما نیز تحصیل خود را به اتمام رسانیده اید، ابتداً از افراد موفق شیوه ی زندگی آنها را جویا شوید. از قدیم چنین گفته اند که؛ سؤال کردن عیب نیست، ندانستن عیب است.

طرز فکر انسان های موفق:

طرز فکر انسان اثر گذاری مستقیمی بر موفقیت او دارد. انسان موفق بر روی این عنوان، که او نیز خواهد توانست مهارت خود را گسترش دهد و همواره میتواند فرا گیرد تمرکز میکند.
او میداند همواره لازم است تلاش کند. چالش پذیر است و هر یک از چالش ها را برای خود هم مانند یک فرصت تلقی میکند. به صورت جزئی فکر میکند. شما دوستان نیز خواهید توانست از طریق ارتباط با اشخاص موفق نیز این گونه زندگی خود را پیش ببرید.
بنابراین؛
((هیچ گاه ناامید نشوید.))

نکات پایانی:

دوستان عزیز ما در این متن نیز سعی نمودیم شما را با شیوه ی زندگی افراد موفق آشنا سازیم. چنین تصور نکنید که دیر شده است و دیگر نمیتوانید به موفقیت دست پیدا کنید. قطعاً شما با انجام کارهای فوق در زندگی خود به یک فردی موفق و توانا تبدیل خواهید شد.

از شما عزیزان خواستار هستیم نظرات خود را در راستای رضایت خود از مطالب فوق بیان نمایید. ((ممنون از همراهی شما عزیزان)).

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • Custom attributes
 • زمینه های دلخواه
Click outside to hide the compare bar
مقایسه